image

Vítejte na stránkách naší advokátní kanceláře.

Jsme česká advokátní kancelář se sídlem v Mariánských Lázních, která poskytuje kvalitní a komplexní právní pomoc jak fyzickým, tak právnickým osobám, a to v jazyce českém, německém, anglickém a ruském.

Advokátní kancelář Jirásek a Šup působí v Mariánských Lázních od poloviny roku 1994, kdy byla založena JUDr. Ladislavem Jiráskem. Od roku 2000 je společníkem této kanceláře i Mgr. Robert Šup. Advokátní kancelář dále zaměstnává dvě administrativní pracovnice na plný úvazek. Svým rozsahem se jedná o jednu z největších advokátních kanceláří na území okresu Cheb.

image

Advokáti naší kanceláře jsou pojištěni nejen rámcovou smlouvou uzavřenou prostřednictvím České advokátní komory, ale každý z advokátů je individuelně připojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie.

Naše advokátní kancelář velmi úzce spolupracuje se společností MarTax, s.r.o. www.martax.cz, (dříve Česká daňově poradenská kancelář, spol. s r.o.), která se zabývá účetním, organizačním a daňovým poradenstvím, personalistikou apod. V této spolupráci vidíme pro naše klienty velký smysl, neboť jsme schopni zejména ve smluvní agendě pro své klienty učinit maximum a námi sepisované dokumenty pomáhají našim mandantům jednak optimalizovat jejich daňovou povinnost, jednak „ošetřit“ veškerá daňová a účetní rizika spjatá se sepisem smluv.

Jsme rádi, že využíváte právě našich služeb.

.

portfolio

Specializace

občanské, obchodní, správní, insolvenční, pracovní, trestní, přestupkové a rodinné právo

portfolio

Advokáti

JUDr. Ladislav Jirásek III.

Mgr. Robert Šup

« Předchozí | Další »

Občanské právo

 • právní poradenství ve věcech občanskoprávních
 • vymáhání pohledávek
 • sepisování kupních,darovacích a jiných smluv dle obč.zák.
 • uplatňování nároku na náhrady škod
 • problematika nájemních vztahů
 • problematika vlastnictví bytů, domů, správy budov apod.

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností a změny v obchodních společnostech
 • poradenství v oblasti řešení problematiky vztahů mezi společníky obchodních společností
 • vymáhání pohledávek
 • likvidace společností

.

Správní právo

 • zastoupení a poradenství před správními orgány
 • zastoupení a poradenství před finančními, celními a jinými úřady
 • daňové poradenství

Pracovní právo

 • sepis pracovních smluv
 • poradenství a zastoupení při uplatňování pracovněprávních nároků a jiné pracovně právní problematice

.

Trestní a přestupkové právo

 • obhajoba v trestních věcech a ve věcech dle přestupkového zákona
 • uplatňování nároků poškozených v adhézním řízení

Rodinné právo

 • příprava sepisu předmanželských smluv
 • poradenství a zastoupení při rozvodu manželství
 • poradenství a zastoupení při vypořádání společného jmění manželů

.

Insolvenční právo

 • poradenství v oblasti insolvenčního zákona, konkurzu a vyrovnání

« Předchozí | Další »

JUDr. Ladislav Jirásek

JUDr. Ladislav Jirásek III., narozen 10.05.1967, je advokátem od roku 1994. Je synem JUDr. Ladislava Jiráska II. a vnukem JUDr. Ladislava Jiráska I., kteří působili rovněž jako advokáti v Mariánských Lázních. Generace Jirásků poskytují právní pomoc v Mariánských Lázních již po téměř sedm desetiletí. JUDr. Ladislav Jirásek III. vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studium ukončil v roce 1991. Od této doby působil jako advokátní koncipient a v polovině roku 1994 otevřel svou vlastní advokátní praxi. V roce 2005 obhájil rigorózní práci na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, složil rigorózní zkoušky a stal se tak doktorem práv.

JUDr. Ladislav Jirásek není angažován v žádné politické či jiné straně. Je členem LION´S Clubu Mariánské Lázně – Marienbad. Aktivně hraje tenis, jezdí na kole, potápí se, chodí po horách a tu a tam hraje golf.

Mgr. Robert Šup

Mgr. Robert Šup, narozen 2.7.1974, je advokátem od roku 2000. Vystudoval rovněž Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studium ukončil v roce 1997. Od tohoto roku působil jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři JUDr. Ladislava Jiráska a po složení advokátních zkoušek se stal společníkem této kanceláře.

Mgr. Robert Šup není angažován v žádné politické či jiné straně. Mezi jeho zájmy patří windsurfing, cyklistika, běh na lyžích (účastník Vasaloppet 2007, Marcialonga 2008 a 2009) a v poslední době se věnuje i triatlonu (cyklistika, běh, plavání).

« Předchozí | Další »

Advokátní kancelář

Jirásek a Šup

Klíčová 199

353 01 Mariánské Lázně

telefon ústředna: 00420-354673511

fax: 00420-354673512

email:info@jiraseksup.cz

www.jiraseksup.cz

Pracovní doba:

Pondělí - čtvrtek: 8:30 až 16:30

Pátek: 8:30 až 13.30

Veškeré schůzky s advokáty je nutné domluvit předem telefonicky na shora uvedeném kontaktu.

« Předchozí | Další »